Conac Gradisteanu

An:                    2020

Program:     cultural

 

Locație:                Giurgiu

Suprafață:         4129 mp

Status:                avizare

Restaurarea și conversia conacului Grădișteanu are ca scop întoarcerea la forma inițiala a clădirii, așa cum a fost documentată în planuri și poze istorice, încă din secolul XIX, trecând de-a lungul timpului prin diverse modificări deopotrivă de natură funcțională, dar și formală. Intervenția arhitecturală urmărește reîntregirea imaginii conacului, corelând restaurarea volumetriei cu noile cerințe funcționale, într-o manieră contemporană, sensibilă, mereu conștientă și în deplină legatură cu elementele arhitecturale originare. Spațiul interior este adaptat unor standarde contemporane, insuflând astfel o nouă viață ansamblului architectural, confom principiului ce a stat la bază procesului de proiectare, de a conserva și sedimenta imaginea istorică a conacului, in contextul secolului XXI.